ประชาสัมพันธ์


หาดทอง

โพสต์เมื่อ 20/06/2017

หาดทอง

อ่านต่อ

เกาะสี่ เกาะห้า

โพสต์เมื่อ 20/06/2017

เกาะสี่ เกาะห้า

อ่านต่อ

สถานศึกษาในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี

โพสต์เมื่อ 19/06/2017

สถานศึกษาในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี

อ่านต่อ

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
17/08/2560
file1
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
17/08/2560
file1
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม   
07/08/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
03/08/2560
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
03/08/2560

วิดีโอ

กระดานสนทนา

ตั้งหัวข้อกระทู้ใหม่
รายการ หัวข้อ โดย ล่าสุด ตอบกลับ ดู
1 อยากทราบนโยบายการบริหารค่ะ sa
26-06-2017 11:28:38
- 0 30
2 สอบถามที่ตั้ง อบต แอลลี่
24-06-2017 11:48:56
24-06-2017 1 29


 
 

ร้องเรียนร้องทุกข์


ลิงค์ภายนอก