ประชาสัมพันธ์

สารจากนายก

คู่มือประชาชน การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และการจัดการขยะ

โพสต์เมื่อ 23/06/2017
อ่านต่อ

ประกาศการกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี สมัยสามัญ ประจำปี 2559 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

โพสต์เมื่อ 15/02/2016
อ่านต่อ

ประกาศการกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี สมัยสามัญ ประจำปี 2558 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559

โพสต์เมื่อ 06/02/2015
อ่านต่อ

เชิญรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558

โพสต์เมื่อ 02/02/2015
อ่านต่อ

ประกาศประชาสัมพันธ์ารุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค 60

โพสต์เมื่อ 31/03/2017
อ่านต่อ

ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2560

โพสต์เมื่อ 23/06/2017
อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน ๘ ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

โพสต์เมื่อ 23/06/2017
อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โพสต์เมื่อ 23/06/2017
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้การขึ้นบัญชีฯ

โพสต์เมื่อ 21/06/2017
อ่านต่อ

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

โพสต์เมื่อ 21/06/2017
อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครฯ

โพสต์เมื่อ 21/06/2017
อ่านต่อ

ข่าวรับสมัครโอนย้ายเครือข่าย

โพสต์เมื่อ 21/06/2017
อ่านต่อ

หาดทอง

โพสต์เมื่อ 20/06/2017

หาดทอง

อ่านต่อ

เกาะสี่ เกาะห้า

โพสต์เมื่อ 20/06/2017

เกาะสี่ เกาะห้า

อ่านต่อ

สถานศึกษาในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี

โพสต์เมื่อ 19/06/2017

สถานศึกษาในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี

อ่านต่อ

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


ลิงค์ภายนอก