ประชาสัมพันธ์

หาดทอง

โพสต์เมื่อ 20/06/2017

หาดทอง

อ่านต่อ

เกาะสี่ เกาะห้า

โพสต์เมื่อ 20/06/2017

เกาะสี่ เกาะห้า

อ่านต่อ

สถานศึกษาในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี

โพสต์เมื่อ 19/06/2017

สถานศึกษาในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี

อ่านต่อ

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553   
17/10/2560
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2560   
16/10/2560
งานจ้างดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   
12/10/2560
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
12/10/2560
file1 file2
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   
06/10/2560

วิดีโอ

กระดานสนทนา

ตั้งหัวข้อกระทู้ใหม่
รายการ หัวข้อ โดย ล่าสุด ตอบกลับ ดู
1 อยากทราบนโยบายการบริหารค่ะ sa
26-06-2017 11:28:38
- 0 43
2 สอบถามที่ตั้ง อบต แอลลี่
24-06-2017 11:48:56
24-06-2017 1 43


 
 

ร้องเรียนร้องทุกข์


ลิงค์ภายนอก